WAŻNE KOMUNIKATY

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

  wytworzył: Karol Orzechowski

  wprowadził: Karol Orzechowski   

  ostatnia zmiana:08.12.2013

 

 

Komunikat Nr 2/2012

dotyczący przydatności wody z kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie Powiatu Żnińskiego.

  wytworzył: Renata Brzoza

  wprowadził: Karol Orzechowski   

  ostatnia zmiana:10.07.2012

 

Komunikat Nr 1/2012

dotyczący przydatności wody z kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie Powiatu Żnińskiego.

  wytworzył: Renata Brzoza

  wprowadził: Karol Orzechowski   

  ostatnia zmiana:03.07.2012

 

 

Stan sanitarny urzadzeń do zaopatrywania w wodę, jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2011 roku, na terenie powiatu żnińskiego.

 

  wytworzył: Renata Brzoza

  wprowadził: Karol Orzechowski   

  ostatnia zmiana:04.02.2012

 

 

Komunikat Nr 2/11

Dotyczy jakości wody dostarczanej przez Wodociąg  Sarbinowo Drugie

gm. Janowiec Wielkopolski

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie informuje, że w dniu 4 listopada 2011r. na podstawie badań mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej przez Wodociąg Sarbinowo Drugie gm. Janowiec Wielkopolski stwierdził  przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wyżej cytowany wodociąg.

 

  wytworzył: Renata Brzoza

  wprowadził: Karol Orzechowski   

  ostatnia zmiana:04.11.2011

 

 

Komunikat Nr 1/11

Dotyczy jakości wody dostarczanej przez Wodociąg  Sarbinowo Drugie

gm. Janowiec Wielkopolski

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie informuje, ze w dniu 21 października 2011r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Sarbinowo Drugie gm. Janowiec Wielkopolski nakazując właścicielowi wodociągu prowadzenie stałej dezynfekcji produkowanej wody oraz poinformowanie konsumentów o konieczności przegotowania wody przed spożyciem.

W związku z prowadzeniem dezynfekcji wody jej cechy organoleptyczne mogą tymczasowo ulec pogorszeniu (występowanie zapachu chloru). Osoby uczulone na związki chloru mogą odczuwać dolegliwości.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody dostarczanej przez Wodociąg Sarbinowo Drugie będą przekazywane na bieżąco.

 

  wytworzył: Renata Brzoza

  wprowadził: Karol Orzechowski   

  ostatnia zmiana:21.10.2011

 

 

 

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r . o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122 poz. 851 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późń. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Żninie po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych wody dostarczanej przez urządzenia wodne służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę na terenie powiatu żnińskiego

 

stwierdza:

 

Przydatność wody do spożycia z następujących urządzeń wodnych:

 

Teren Gminy Żnin

 1. Wodociąg Żnin
 2. Wodociąg Żnin-Góra
 3. Wodociąg Białożewin
 4. Wodociąg Jadowniki
 5. Wodociąg Wilczkowo
 6. Wodociąg Gorzyce
 7. Wodociąg Cerekwica
 8. Wodociąg Dobrylewo

 

Teren Gminy Barcin

 1. Wodociąg Barcin-Wolice
 2. Wodociąg Mamlicz
 3. Wodociąg Piechcin

 

Teren  Gminy Janowiec Wielkopolski

 1. Wodociąg Janowiec Wielkopolski
 2. Wodociąg Tonowo
 3. Wodociąg Laskowo
 4. Wodociąg Bielawy
 5. Wodociąg Obiecanowo
 6. Wodociąg Sarbinowo Drugie

 

Teren Gminy Łabiszyn

 1. Wodociąg Nowe Dąbie
 2. Wodociąg Ojrzanowo

 

Teren Gminy Rogowo

 1. Wodociąg Rogowo
 2. Wodociąg Ryszewo
 3. Wodociąg Gościeszyn
 4. Wodociąg Mięcierzyn
 5. Wodociąg Czewujewo
 6. Wodociąg Złotniki

 

Teren Gminy Gąsawa

 

 1. Wodociąg Łysinie
 2. Wodociąg Szelejewo

 

Warunkową przydatność wody do spożycia z następujących urządzeń wodnych:

 

 1. Wodociąg Brzyskorzystewko gm. Żnin. Badania laboratoryjne wykazały  przekroczenie normatywnej zawartości manganu w wodzie  81 μg/l (dopuszczalna wartość 50μg/l).  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie wydał decyzję nakazującą zapewnienie odbiorcom wody o jakości odpowiadającej obowiązującym normom,                z terminem do 31 października 2011r.
 2. Wodociąg Łabiszyn  Z uwagi na stwierdzenie przekroczenia najwyższej dopuszczalnej zawartości manganu, (59,4 μg/l, 111 μg/l) oraz po analizie harmonogramu działań naprawczych obejmującego modernizację stacji uzdatniania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie wydał decyzję nakazującą zapewnić odbiorcom wodę odpowiadającą obowiązującym wymaganiom sanitarnym  w terminie do 31 maja 2012r.
 3. Wodociąg Jabłówko gm. Łabiszyn.  W wodzie dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg utrzymuje się przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości manganu (od 84μg/l do 231μg/l). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Żninie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie poprawy jakości wody - decyzja z terminem wykonania nakazu do 30 października  2011r.
 4. Wodociąg Skórki gm. Rogowo. Wyniki wewnętrznej kontroli jakości wody wykazały ponadnormatywną zawartość manganu (od 63μg/l do 107μg/l). Termin poprawy jakości wody w zakresie  cytowanego parametru fizykochemicznego do 30 listopada b.r.
 5. Wodociąg Gąsawa – Stwierdzono zwiększoną zawartość manganu  198μg/l, 132μg/l.          Z uwagi na powyższe   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie wydał Decyzję dotyczącą zapewnienia odbiorcom wody o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom w terminie do 30 września 2011r.
 6. Wodociąg Laski Wielkie gm. Gasawa. Stwierdzono zwiększoną zawartość manganu 239μg/l. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie poprawy jakości wody – decyzja z nakazem do 15 października 2011r.
 7. Wodociąg Gogółkowo gm. Gąsawa. W ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody stwierdzono przekroczenie normatywnej zawartości manganu 65μg/l, 75μg/l. Po wykonaniu działań naprawczych ponownie zostaną pobrane do badań próbki wody
 8. Wodociąg Marcinkowo Dolne gm. Gąsawa. W ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody stwierdzono zwiększoną wartość: manganu 83μg/l, 115μg/l. Termin poprawy jakości wody wrzesień 2011r.

 

    Przedmiotowa ocena jakości wody dokonana została na podstawie danych aktualnych    

    na dzień 10 sierpnia 2011 roku.

 

 

 

  wytworzył: Renata Brzoza

  wprowadził: Karol Orzechowski   

  ostatnia zmiana:19.08.2011

 

 

Informacja dotycząca kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w sezonie letnim 2011

  wytworzył: Renata Brzoza

  wprowadził: Karol Orzechowski   

  ostatnia zmiana:08.07.2011

 

 

 

 

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, DOSTARCZANEJ W RAMACH ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

 

 

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r . o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122 poz. 851 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późń. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Żninie po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych wody dostarczanej przez urządzenia wodne służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i instalacji wodociągowych dostarczających wodę na terenie powiatu żnińskiego

 

stwierdza:

 

Przydatność wody do spożycia z następujących urządzeń wodnych:

 

Teren Gminy Żnin

 1. Wodociąg Żnin
 2. Wodociąg Żnin-Góra
 3. Wodociąg Białożewin
 4. Wodociąg Jadowniki
 5. Wodociąg Wilczkowo
 6. Wodociąg Gorzyce
 7. Wodociąg Cerekwica
 8. Wodociąg Dobrylewo

 

Teren Gminy Barcin

 1. Wodociąg Barcin-Wolice
 2. Wodociąg Mamlicz
 3. Wodociąg Piechcin

 

Teren  Gminy Janowiec Wielkopolski

 1. Wodociąg Janowiec Wielkopolski
 2. Wodociąg Tonowo
 3. Wodociąg Laskowo
 4. Wodociąg Bielawy
 5. Wodociąg Obiecanowo
 6. Wodociąg Sarbinowo Drugie

 

Teren Gminy Łabiszyn

 1. Wodociąg Nowe Dąbie
 2. Wodociąg Ojrzanowo

 

Teren Gminy Rogowo

 1. Wodociąg Rogowo
 2. Wodociąg Ryszewo
 3. Wodociąg Skórki
 4. Wodociąg Gościeszyn
 5. Wodociąg Mięcierzyn
 6. Wodociąg Czewujewo
 7. Wodociąg Złotniki

 

Teren Gminy Gąsawa

 1. Wodociąg Gogółkowo
 2. Wodociąg Łysinie
 3. Wodociąg Szelejewo

 

 

Warunkową przydatność wody do spożycia z następujących urządzeń wodnych:

 

 

 1. Wodociąg Brzyskorzystewko gm. Żnin. Badania laboratoryjne wykazały   przekroczenie normatywnej zawartości manganu w wodzie  81 μg/l (dopuszczalna wartość 50μg/l).  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie wydał decyzję nakazującą zapewnienie odbiorcom wody o jakości odpowiadającej obowiązującym normom, z terminem do 31 października 2011r. 
 2. Wodociąg Jabłówko gm. Łabiszyn Stwierdzono przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości manganu 119μg /l, 170μg /l, 212μg/l oraz przekroczenie wskaźnika mętności  4,84 NTU (dopuszczalna wartość 1 NTU). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Żninie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie poprawy jakości wody - decyzja z terminem wykonania nakazu do 30 marca 2011r.
 3. Wodociąg Gąsawa – Stwierdzono zwiększoną zawartość: manganu  77μg/l, 341μg/l oraz amonowego jonu – 0,91 mg/l (dopuszczalna wartość 0,5mg/l). Z uwagi na powyższe w dniu  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie wydał Decyzję dotyczącą zapewnienia odbiorcom wody o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom w terminie do 30 kwietnia 2011r.
 4. Wodociąg Laski Wielkie gm. Gasawa. Stwierdzono zwiększoną wartość wskaźnika mętności 3,24 NTU, 5,34 NTU oraz przekroczenie normatywnej wartości żelaza 670μg/l (dopuszczalna wartość 200μg/l) i manganu -239μg/l. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie poprawy jakości wody – decyzja z nakazem do 31 maja 2011r.
 5. Wodociąg Marcinkowo Dolne gm. Gąsawa. W ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody w próbkach pobranych do badania w styczniu 2011r. stwierdzono zwiększoną wartość: manganu 70μg/l, żelaza  1401μg/l oraz wskaźnika mętności 5,42 NTU. Termin obniżenia zwiększonych wartości parametrów fizykochemicznych do czerwca 2011roku. 
 6. Wodociąg Łabiszyn. W ramach prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu 143μg/l, 222μg/l,  230μg/l. Zarządzający wodociągiem prowadzi działania mające na celu poprawę fizykochemicznego składu wody.

 

 

Przedmiotowa ocena jakości wody dokonana została na podstawie danych aktualnych na dzień 28 lutego 2011 roku.

 

   wytworzył: Renata Brzoza

  wprowadził: Karol Orzechowski   

  ostatnia zmiana:17.03.2011

 

 

OBOWIĄZKI  ORGANIZATORA KĄPIELISKA ORAZ ORGANIZATORA MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KAPIELI OBOWIĄZUJACE     OD 2011 ROKU

        

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie informuje, że w dniu 4 marca 2010 r. została zmieniona  Ustawa z dnia 18 lipca 2005 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) opublikowana w Dz. U. z dnia 22 marca 2010 r., Nr 44, poz. 253. Przedmiotowa zmiana dotyczy między innymi organizacji i nadzoru nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli. Nowe przepisy nakładają na organizatora kąpieliska i organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli  obowiązki. Poniżej przedstawione są najważniejsze zagadnienia dotyczące powyższej sprawy.

 

    Kąpieliskiem jest wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.

          Kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych;

 

Miejsce wykorzystywane do kąpieli to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, nie będący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli.

 

 

Obowiązki organizatora kąpieliska

 

1.  Przekazywanie wójtowi, burmistrzowi miasta w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego   sezon kąpielowy wniosku o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk.                                                                                                      

          Wniosek powinien zawierać:

 

 Do wniosku dołącza się:

    1)   pozwolenie wodnoprawne;

    2)   informacje dotyczące planowanego kąpieliska;

          a)   aktualny profil wody w kąpielisku (zespół danych i informacji, dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń mogących zawierać niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających - po raz pierwszy do dnia 24 marca 2011r.),

 

       b)   status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo    

               wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,

      c)   sposób gospodarki odpadami,

      d)   ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie 

            kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,

      e)   udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.

 

2.  Oznakowanie kąpieliska.

 

3.  Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody, która obejmuje:

·         ustalenie do dnia 15 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogramu pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym (harmonogram pobierania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy nie mniej niż czterech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca),

·         systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody    i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób,

·         pobieranie próbek wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,

·         pobieranie dodatkowych próbek wody w kąpielisku w terminie 7 dni po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia,

·         badanie wody z kąpieliska w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badania w zakresie i metodami referencyjnymi zgodnymi  z przepisami,

·         dokumentowanie i niezwłoczne przekazywanie wyników badań właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,

·         informowanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody    w kąpielisku, oraz o każdym zawieszeniu harmonogramu pobrania próbek w ramach kontroli wewnętrznej i jego przyczynach,

·         informowanie kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  

 

Obowiązki organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli

 

 

1.  Wykonanie badań jakości wody tj.:

 

2.  Oznakowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

 

3.  Niezwłoczne przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi

     sanitarnemu wyników badań oraz informacje o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać  

     na   pogorszenie jakości wody. 

 

  wytworzył: Renata Brzoza

  wprowadził: Karol Orzechowski   

  ostatnia zmiana:16.03.2011

 

 

 

Komunikat Nr 4/10

 

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z póżń. zm); Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. nr 183, poz. 1530) oraz na podstawie prowadzonych  badań laboratoryjnych wód informuje, że wszystkie kąpieliska na terenie powiatu żnińskiego, objęte nadzorem sanitarnym tj. zlokalizowane na następujących zbiornikach wodnych:

                                                                    

·         Jezioro Żnińskie Małe - Kąpielisko Miejskie w Żninie ul. Szkolna,

·         Jezioro Gąsawskie - Kąpielisko LOK w Gąsawie ul. Żnińska,

·         Jezioro Smerzyńskie - kąpielisko w Smerzynie gm. Łabiszyn,

·         Jezioro Łopienno - kąpielisko w Laskowie gm. Janowiec Wielkopolski,

·         Jezioro Przedwieśnie - kąpielisko w Gołąbkach gm. Rogowo,

·         Jezioro Rogowskie - kąpielisko w Rogowie ul. Przybrzeżna,

·         Jezioro Kierzkowskie – kąpielisko w Wolicach gm. Barcin

 

 

spełniają wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach   i nadają się              do kąpieli.

Stan na dzień 17 sierpnia 2010r.

Jednocześnie informuję, że:

 

1.   Aktualizowane informacje dotyczące przydatności wody z kąpielisk zlokalizowanych na terenie powiatu żnińskiego dostępne będą na stronie internetowej bip Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żninie  <www.bip19.pwisbydgoszcz.pl>

2.    Informacja dotycząca przydatności wody do kąpieli z kąpielisk na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy <www.pwisbydgoszcz.pl>

3.   Informacja o kąpieliskach z terenu całej Polski jest dostępna na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie <www.pis.gov.pl>

  wytworzył: Piotr Ostrowski

  wprowadził: Karol Orzechowski     

  ostatnia zmiana:25.08.2010

 

 

Komunikat Nr 3/10

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z póżń. zm); Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach  (Dz. U. nr 183, poz. 1530), § 9 Rozporządzenia Rady   Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się uprawiających sporty wodne (Dz. U.  Nr 57, poz. 358) oraz  na podstawie przeprowadzonych  badań laboratoryjnych wody z kąpieliska na Jeziorze Gąsawskim w Gąsawie

                    

informuje, że woda w kąpielisku nad Jeziorem Gąsawskim w Gąsawie                      

 przy ul. Żnińskiej spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach i nadaje się do kąpieli .

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 

1.    W  przypadku pozostałych kąpielisk objętych nadzorem sanitarnym aktualny jest Komunikat Nr 2/10 z dnia 02.08.2010 r.

2.    Aktualizowane informacje dotyczące przydatności wody z kąpielisk zlokalizowanych na terenie powiatu żnińskiego dostępne są na stronie internetowej bip Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żninie  <www.bip19.pwisbydgoszcz.pl>

 

  wytworzył: Renata Brzoza

  wprowadził: Karol Orzechowski     

  ostatnia zmiana:17.08.2010

 

Komunikat Nr 2/10

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z póżń. zm); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358); Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach  (Dz. U. nr 183, poz. 1530), oraz  na podstawie prowadzonych  badań laboratoryjnych wód informuje, że kąpieliska zlokalizowane na następujących zbiornikach wodnych:

                                                          

·         Jezioro Żnińskie Małe - Kąpielisko Miejskie w Żninie ul. Szkolna,

·         Jezioro Smerzyńskie - kąpielisko w Smerzynie gm. Łabiszyn,

·         Jezioro Łopienno - kąpielisko w Laskowie gm. Janowiec Wielkopolski,

·         Jezioro Przedwieśnie - kąpielisko w Gołąbkach gm. Rogowo,

·         Jezioro Rogowskie - kąpielisko w Rogowie ul. Przybrzeżna,

·         Jezioro Kierzkowskie – kąpielisko w Wolicach gm. Barcin

 

spełniają wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach   i nadają się  do kąpieli.

 

Natomiast w przypadku kąpieliska:

 

·         Jezioro Gąsawskie - Kąpielisko LOK w Gąsawie ul. Żnińska

orzeka o zakazie kąpieli ze względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne.  Zakaz kąpieli obowiązuje do odwołania

    Podpis

    Z upoważnienia

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO

 INSPEKTORA SANITARNEGO

 W ŻNINIE

 

 Alina Winkowska    

wytworzył: Renata Brzoza

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:02.08.2010

                                                                     

 

Komunikat Nr 1/10

 

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z póżń. zm); Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. nr 183, poz. 1530) oraz na podstawie prowadzonych  badań laboratoryjnych wód informuje, że wszystkie kąpieliska na terenie powiatu żnińskiego, objęte nadzorem sanitarnym tj. zlokalizowane na następujących zbiornikach wodnych:

                                                                     

·         Jezioro Żnińskie Małe - Kąpielisko Miejskie w Żninie ul. Szkolna,

·         Jezioro Gąsawskie - Kąpielisko LOK w Gąsawie ul. Żnińska,

·         Jezioro Smerzyńskie - kąpielisko w Smerzynie gm. Łabiszyn,

·         Jezioro Łopienno - kąpielisko w Laskowie gm. Janowiec Wielkopolski,

·         Jezioro Przedwieśnie - kąpielisko w Gołąbkach gm. Rogowo,

·         Jezioro Rogowskie - kąpielisko w Rogowie ul. Przybrzeżna,

·         Jezioro Kierzkowskie – kąpielisko w Wolicach gm. Barcin

 

 

spełniają wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach   i nadają się              do kąpieli.

 

Jednocześnie informuję, że:

 

1.   Aktualizowane informacje dotyczące przydatności wody z kąpielisk zlokalizowanych na terenie powiatu żnińskiego dostępne będą na stronie internetowej bip Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żninie  <www.bip19.pwisbydgoszcz.pl>

2.    Informacja dotycząca przydatności wody do kąpieli z kąpielisk na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy <www.pwisbydgoszcz.pl>

3.   Informacja o kąpieliskach z terenu całej Polski jest dostępna na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie <www.pis.gov.pl>

 

Podpisał

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

 INSPEKTOR SANITARNY

  W ŻNINIE

 

  Tadeusz Kosiara    

wytworzył: Renata Brzoza

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:29.06.2010

                       

 

 

Komunikat

Oświadczenie Nestlé Polska w sprawie wycofania z rynku specjalistycznego asortymentu kawy rozpuszczalnej w słoikach 100g.

Dnia 20 maja 2010 r. firma Nestlé Polska S.A. ogłosiła dobrowolną akcję wycofania z rynku asortymentu kaw rozpuszczalnych Alta Rica, Cap Colombie oraz Espresso, które należą do specjalistycznego segmentu marki Nescafé. W 95% dotyczy to rynków europejskich, ale w niewielkim procencie również krajów spoza Europy.

Kawy te pakowane są w charakterystyczne słoiki 100g z plastikową owijką. Okazało się, iż niektóre ze słoików mogą być podatne na pęknięcia i stłuczenia podczas transportu do klientów i w konsekwencji zawierać we wnętrzu niewielkie fragmenty szkła.

Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów są w naszej firmie niekwestionowanym priorytetem. Dlatego też zdecydowaliśmy się w ramach środków zapobiegawczych, całkowicie wycofać ze sprzedaży ten konkretny asortyment kaw. Podkreślamy, że wyłącznie produkty z tego formatu (charakterystyczne słoiki z plastikową owijką) są potencjalnie zagrożone. Zanim wprowadzimy asortyment tych kaw ponownie do obrotu, zmienimy format ich opakowania na bezpieczniejszy.

Jest nam niezmiernie przykro z powodu wszelkich niedogodności, na jakie narażamy naszych klientów oraz naszych konsumentów. Bardzo przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby proces odbioru produktów przebiegł możliwie jak najsprawniej.

Akcja wycofywania produktów koordynowana jest bezpośrednio przez Dział Sprzedaży Nestlé Polska.

Wszystkich konsumentów jak również klientów, do, których nie docierają nasi Przedstawiciele Handlowi prosimy o kontakt z działem Serwisu Konsumenta Nestlé Polska, pod bezpłatnym numerem infolinii 0 800 174 902 i adresem mailowym: cs@pl.nestle.com

Wytworzył: Joanna Fałszewicz- Fryca

Wprowadził: Karol Orzechowski

Ostatnia zmiana: 29.06.2010r.

 

 

 

 

Komunikat

Nowe zasady zgłaszania i organizowania wypoczynku

dla dzieci i młodzieży

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 218 poz.1696).Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 marca 2010 r.

Zgodnie z treścią cytowanego rozporządzenia:

Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawianiu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku zgodnie ze wzorem określonym do rozporządzenia (zał.1).

Zgłoszenie wypoczynku powinno zawierać:

- dane dotyczące organizatora wypoczynku

- informację o formie wypoczynku

- czas trwania, liczbę uczestników

- dane dotyczące kwalifikacji kierownika wypoczynku, pracowników pedagogicznych, wolontariuszy

- informację nt. programu pracy z dziećmi i młodzieżą

- informację nt. rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku

- informację nt. przebiegu trasy obozu wędrownego

Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie w wersji papierowej i elektronicznej nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Kurator oświaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku wydaje organizatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach
o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie danych. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska.

Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W przypadku prowadzenia wypoczynku niezgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora lub – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora.

W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące wypoczynku, jego elektronicznej rejestracji, sposobu wypełniania formularza zgłoszenia on- line dostępne są w Internecie na stronie  http://wypoczynek.men.gov.pl/

W przypadku obozów organizowanych pod namiotami obowiązują wymagania wynikające z zapisów ww. rozporządzenia oraz Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2010 roku w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

 

Instrukcja sanitarna w sprawie organizowania obozów harcerskich pod namiotami

Wytworzył:

Wprowadził: Karol Orzechowski

Ostatnia zmiana: 30.06.2010r.

 

 

 

Komunikat

 

W związku z rozpoczęciem polskiej edycji kampanii „Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków”, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaprasza przedsiębiorców i organizacje do składania wniosków w ramach dziesiątej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP.

W edycji tej – przypadającej na lata 2010-11 – nagrody zostaną przyznane przedsiębiorstwom lub organizacjom, które w wyjątkowy i innowacyjny sposób przyczyniły się do promowania zintegrowanego zarządzania eksploatacją maszyn, urządzeń i budynków.

Materiały dotyczące kampanii znajdują się na stronie internetowej: http://osha.europa.eu/pl/campaigns

Zachęcamy zainteresowanych do odwiedzania wskazanej strony oraz do aktywnego udziału w tej kampanii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie zwraca się z prośbą do przedsiębiorców o przekazanie informacji o zamiarze przystąpienia do konkursu.

Wytworzył: Anna Zaremba-Nowak

Wprowadził: Karol Orzechowski

Ostatnia zmiana: 13.04.2010r.

 

 

Komunikat

 

Zmiany w ustawie o „bezpieczeństwie żywności i żywienia” w zakresie rejestracji zakładów.

 

W dniu 11.03.2010 r weszły w życie zmiany do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2010r. Nr 21, poz. 105)

W związku z powyższym ustalono nowy katalog zakładów, które mogą podjąć swoją działalność po uprzednim złożeniu wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wymóg taki wprowadzono  w odniesieniu do:

1)    działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;

2)    urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;

3)    obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;

4)    gospodarstw agroturystycznych;

5)    podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1.000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;

6)    aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego (wprowadzających do obrotu środki spożywcze tj. suplementy diety, odżywki itp.);

7)    sklepów zielarskich;

8)    przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;

9)    producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;

10)   zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;

11)   zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;

12)    podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną."

 

Wobec powyższego prosimy właścicieli w/w zakładów o składanie wniosków w siedzibie  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żninie ( piętro pokój nr 5).

Informujemy, że rozpoczęcie działalności bez dopełnienia obowiązku wpisu do rejestru zakładów skutkować będzie   nałożeniem kary pieniężnej.

 

Wytworzył: Joanna Fałszewicz- Fryca

Wprowadził: Karol Orzechowski

Ostatnia zmiana: 24.03.2010r.

 

Komunikat

UWAGA – na produkt pn. Yellow nEuphoria GEN2

 

Informuje się, iż w ofercie e-sklepów z produktami i odżywkami dla sportowców znajduje się produkt pn. Yellow nEuphoria GEN2 zawierający w składzie substancję o nazwie  Nymphaea caerulea, która została zaliczona do środków odurzających z grupy I-N.

            Wbrew informacjom podawanym na stronach internetowych ww. sklepów mówiących, że powyższy produkt przeznaczony jest do konsumpcji i został dopuszczony do obrotu, a jego skład „…jest zgodny z najnowszymi przepisami GIS”, produkt ten nie był przedmiotem powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wytworzył: Joanna Fałszewicz- Fryca

Wprowadził: Karol Orzechowski

Ostatnia zmiana: 20.11.2009r.

 

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie, działając na podstawie  art. 4 ust. 1 i art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji       Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Rady   Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się uprawiających sporty wodne      (Dz. U.  Nr 57, poz. 358) a także w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia    z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda  w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530),  na podstawie badań laboratoryjnych wody z kąpieliska nad Jeziorem Rogowskim w Rogowie, informuje, że woda w kąpielisku nad Jeziorem Rogowskim w Rogowie  przy ul. Przybrzeżnej spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach i nadaje się do kąpieli .

wytworzył: Renata Brzoza

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:27.08.2009

                       

 

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie, działając na podstawie  art. 4 ust. 1 i art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji    Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Rady   Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się uprawiających sporty wodne      (Dz. U.  Nr 57, poz. 358) a także w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda  w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530),  orzeka o zakazie kąpieli w kąpielisku na Jeziorze Rogowskim w Rogowie  przy ul. Przybrzeżnej.

Zakaz kąpieli obowiązuje do odwołania.

 

wytworzył: Renata Brzoza

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:14.08.2009

                       

 

 

 

 

Przypomnienie zasad postępowania wobec osób zgłaszających się
z objawami grypopodobnymi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
lub szpitalnego oddziału ratunkowego
albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny

 

 

Krajowy Konsultant do spraw chorób zakaźnych oraz  Krajowy Konsultant  do Spraw Epidemiologii przypominają:

 

Jeżeli pacjent zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny z objawami grypopodobnymi  obowiązują następujące zasady postępowania:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz izby przyjęć) dokonuje wywiadu epidemiologicznego i klinicznego, przeprowadza badanie fizykalne pacjenta. W przypadku  stwierdzenia kontaktu z osobą chorą na grypę A/H1N1 lub przybycia w ciągu ostatnich 7 dni z kraju, gdzie szerzy się epidemicznie nowa grypa A/H1N1 lekarz kieruje pacjenta do szpitala zakaźnego (oddziału zakaźnego), gdzie stosowane są  procedury określone wcześniej przez Konsultanta Krajowego do spraw Chorób Zakaźnych.

 

 

Uwaga:

 1. Jeżeli nie ma możliwości niezwłocznego przyjęcia pacjenta z objawami grypopodobnymi, w oczekiwaniu na badanie pacjent powinien być oddzielony od innych pacjentów oczekujących w izbie przyjęć (poczekalni);
 2. Pacjent powinien być poinformowany o podstawowych środkach ograniczających szerzenie się zakażeń (np. unikanie kontaktu twarzą w twarz, higiena kaszlu itd.)
 3. Ewentualny transport do szpitala zakaźnego odbywa się środkami transportu indywidualnego, z tym że nie ma konieczności dezynfekcji pojazdu.

Krajowy Konsultant do Spraw Chorób Zakaźnych dr hab. n. med. Andrzej Horban

Krajowy Konsultant do Spraw Epidemiologii prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński

 

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:7.08.2009

 

UWAGA NA KLESZCZE !!!

 

    Rozpoczął się okres żerowania kleszczy. Do przychodni zgłaszają się pierwsi pokąsani. A będzie ich jeszcze więcej. Łagodne zimy sprawiły, że przetrwały potężne populacje kleszczy, które zmuszone są do bardzo agresywnej walki o byt. My odczujemy to na własnej skórze. I to bardzo dosłownie…


    By uniknąć Kleszczowego Zapalenia Mózgu powinniśmy zaszczepić się już zimą, zapewniając sobie odporność przed początkiem żerowania kleszczy na wiosnę. W tej chwili jest już ostatni dzwonek, by przyjąć pierwszą dawkę szczepionki przeciwdziałającej zachorowaniom. To najskuteczniejsza metoda ochrony, albowiem prawidłowo przeprowadzone szczepienie wywołuje w organizmie osoby zaszczepionej produkcję swoistych przeciwciał, przeciw wirusowi KZM. Natychmiast po wkłuciu się przez zakażonego kleszcza, przeciwciała te zwalczają zakażenie i nie dochodzi do rozprzestrzenienia się wirusa w organizmie.


    Gdy teraz przyjmiemy pierwszą dawkę szczepionki , druga otrzymamy 1-3 miesiące później, a trzecią dawkę 9-12 miesięcy po dawce drugiej. Dawkę przypominającą należy brać co trzy lata.


    Zaszczepić się powinni pracownicy rolnictwa i leśnictwa, myśliwi, zbieracze grzybów i jagód, ludzie spacerujący na obszarach łąk i lasów, dzieci przebywające na obozach i koloniach w miejscach zalesionych.


    Warto też pamiętać, by wybierając się do lasu, na łąkę, w miejsca nad rzekami i stawami, zagajniki z zaroślami, obszary, gdzie łączy się las liściasty z iglastym lub wysoki z niskim, obszary zarośnięte paprociami, jeżynami, leszczyną - używać odzież zakrywającą głowę, kark, ramiona aż po nadgarstki oraz wysokie obuwie i długie spodnie. Należy używać również repelentów, czyli środków odstraszających owady, które można zakupić w każdej aptece. Po każdym powrocie z terenu, gdzie mogliśmy być narażeni na ukąszenie przez kleszcze, należy dokładnie obejrzeć skórę i w przypadku zauważenia kleszcza delikatnie usunąć go w całości, a następnie zdezynfekować rankę. Jeżeli nie uda nam się usunąć kleszcza lub usuniemy tylko jego część, powinniśmy zgłosić się do chirurga, który we właściwy sposób pozbędzie się kleszcza z naszego ciała.


    Typowymi miejscami ukąszenia u człowieka są miejsca odsłonięte czyli głowa, uszy, ręce i nogi, miejsca zgięcia dużych stawów. Na ogół samo ukąszenie przez kleszcza nie zostaje zauważone z powodu właściwości znieczulających, jakie posiada ślina kleszcza. Okres wylęgania choroby trwa od 2 do 28 dni od momentu ukąszenia. Najczęściej zakażenie jest bezobjawowe, ale u ok. 30% osób choroba rozwija się w trzech fazach. Pierwsza trwa od 1 do 28 dni. Wówczas objawy są grypopodobne: występuje gorączka, bóle głowy, mięśni, stawów, bóle krzyżowo-lędźwiowe, uczucie ogólnego zmęczenia i rozbicia, brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Druga faza trwa od 1 do 20 dni i okres wolny od objawów, a trzecia faza to już okres choroby ośrodkowego układu nerwowego pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu.


    Objawy trzeciej fazy to wysoka gorączka, zawroty i bóle głowy, nudności, nadwrażliwość na światło, sztywność karku, objawy oponowe, zaburzenia świadomości, porażenie nerwów czaszkowych i rdzeniowych, drżenia mięśniowe, zaburzenia mowy, zaburzenia snu. W najcięższych przypadkach może dojść do śmierci, a trwałe następstwa neurologiczne zdarzają się w 6-46% przypadków. U dzieci przebieg choroby jest łagodniejszy niż u dorosłych, ale i tu zdarzają się przypadki śmiertelne. Brak jest leczenia przyczynowego, pozostaje jedynie leczenie objawowe.

 

wytworzył: Joanna Szymańska

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:16.06.2009

                                              

Informacja

dotycząca kontroli piaskownic

na terenie powiatu żnińskiego.

 

 

            Pracownicy sekcji nadzoru nad obiektami komunalnymi PSSE w Żninie przeprowadzili trzynaście kontroli piaskownic ogólnodostępnych i dwie zlokalizowane  na terenie ośrodków wypoczynkowych.

Podczas kontroli nie odnotowano zastrzeżeń i uwag. Osoby odpowiedzialne – administratorzy terenów na których są piaskownice, przede sezonem letnim wymienili piasek. Ponadto dwie skontrolowane piaskownice posiadają ogrodzenie co uniemożliwia dostęp zwierzętom. 

            W ramach prowadzonych kontroli administratorzy - samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele ośrodków wypoczynkowych - zostali zobowiązani do podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa sanitarnego dzieci korzystających z piaskownic.

 

wytworzył: Joanna Szymańska

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:16.06.2009

 

 

 

INSPEKCJA  SANITARNA

przypomina i ostrzega !!

 

     W związku ze zbliżającymi się uroczystościami I – komunijnymi, przypominamy o niebezpieczeństwie wystąpienia zatruć pokarmowych spowodowanych bakteriami Salmonella. Najczęstszą przyczyną  takich  zatruć są potrawy z dodatkiem surowych jaj.

      Pałeczki Salmonella znajdują się głównie na skorupach, dlatego  jaja  należy  myć i wyparzać w głębokim wrzątku przez 10 sek. Nie     gwarantuje to jednak pełnego bezpieczeństwa, gdyż bakterie mogą przenikać także do ich wnętrza.

       W związku z powyższym najlepiej wystrzegać się przygotowywania potraw z dodatkiem  surowych jaj!

        Pamiętajmy, że jaja pochodzące z własnej hodowli kur również mogą być zakażone pałeczkami Salmonella.

        Ryzyko wystąpienia zatruć pokarmowych można zmniejszyć myjąc ręce po każdorazowym kontakcie   z  surowymi jajami i zachowując właściwą higienę   podczas przygotowywania wszystkich posiłków.

       Należy również przestrzegać zasad prawidłowego przechowywania potraw w warunkach chłodniczych.

 

Nie dopuśćmy do tego, aby miłe wspomnienia ze spotkań z najbliższymi, zostały zakłócone przykrymi  i niebezpiecznymi dla  zdrowia dolegliwościami związanymi z zatruciami  pokarmowymi.                                        

 

wytworzył: Joanna Szymańska

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:30.04.2009

                                                                                                           

                                                                                           

 

 

 

 

Informacje

Europejskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC)

na temat konieczności szczepień przeciwko grypie sezonowej u osób z grup podwyższonego ryzyka i pracowników służby zdrowia

w krajach UE

 

 

W ostatnich tygodniach grudnia liczne kraje zachodniej i południowej Europy poinformowały o znacznym wzroście liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i ostrych zakażeń układu oddechowego. W 3 z tych krajów – Irlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii – liczba konsultacji lekarskich była znacznie wyższa niż zarejestrowana w szczycie zachorowań podczas poprzednich 2 sezonów zimowych.

 

W tym sezonie rozpoznawano przede wszystkim zakażenia wywołane wirusem grypy typu A H3N2. Szczep ten wywołał ostrą epidemię w ostatnim sezonie (2007/2008) w Ameryce Północnej, a także w części półkuli południowej w sezonie zimowym 2008.

Doświadczenia z poprzednich epidemii wskazują, że wirus grypy A H3N2 powoduje zachorowania o cięższym przebiegu niż wirusy typu A  H1N1 i wirusy typu B.

Opierając się na charakterystyce antygenowej i genetycznej wirusa krążących uznano, że wirusy znajdujące się w tegorocznej szczepionce przeciwko grypie odpowiadają wirusom krążącym w środowisku. Szczepionka ta więc stanowi skuteczną ochronę przed zachorowaniem lub przynajmniej pozwoli na znaczne złagodzenie przebiegu choroby.

Ponieważ rozprzestrzenianie się epidemii grypy z Europy zachodniej na Wschód było dotychczas obserwowane przez większość sezonów epidemicznych (ale nie wszystkich) dlatego prawdopodobne jest, że w nadchodzących tygodniach grypa sezonowa będzie rozprzestrzeniała się i nasilała w środkowej, wschodniej i północnej Europie.

 

Uwzględniając powyższe ECDC zaleca poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie sezonowej. Dotyczy to szczególnie osób  z grupy ryzyka – cierpiących  na choroby przewlekłe i starszych, a także pracowników służby zdrowia. Ponadto osoby, które zachorowały powinny udać się do lekarza i unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami. Wszyscy powinni przestrzegać podstawowych zasad higieny tj. częste mycie rąk.

 wytworzył: Joanna Szymańska

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:21.01.2009

 

 

W związku z przekroczeniem dopuszczalnego limitu dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli w mięsie wieprzowym pochodzącym z Irlandii, wykorzystanym w produkcji przez Wielkopolską Wytwórnię Żywności, „Profi” S.A. 63-520 Grabów n/Prosną, ul. Kolejowa 3, następujące  partie pasztetów nie powinny znajdować się w sprzedaży:

 

pasztet z drobiu z papryką (131 g) - z datą minimalnej trwałości do dnia 28.11.2010 r.,

pasztet z drobiu z indyka (131 g) - z datą minimalnej trwałości do dnia 28.11.2010 r.,

pasztet z drobiu z czosnkiem (131 g) - z datą minimalnej trwałości do dnia 02.12.2010 r.

 

pasztet z drobiu z papryką (131 g), pasztet z drobiu firmowy (131 g i 250 g), pasztet z drobiu z zielonym pieprzem (131 g), pasztet z drobiu z pomidorami (131 g i 250 g), pasztet z drobiu z pieczarkami (131 g i 250 g), pasztet z drobiu z majerankiem (131 g)

- z datą minimalnej trwałości od 18.10.10 do 06.11.10

 

pasztet z drobiu z pomidorami (131 g i 250 g), pasztet z drobiu firmowy (131 g i 250 g), pasztet z indyka (131 g), pasztet z drobiu z papryką (131 g), pasztet z drobiu z czosnkiem (131 g), pasztet z drobiu z koperkiem (131 g)

- z datą minimalnej trwałości od 12.11.10 do 26.11.10

 

W związku z przekroczeniem dopuszczalnego limitu dioksyn i  polichlorowanych bifenyli w zbadanych próbach smalcu wyprodukowanego przez zakład PHU „Jagr”, ul. Bąkowska 34, 86-160 Warlubie, następujące partie produkcyjne nie powinny znajdować się w obrocie:

 

partia o numerach E09 i E34 z terminem przydatności do spożycia czerwiec 2009r.

partia o numerze E45 z terminem przydatności do spożycia lipiec 2009r.

 

wytworzył: Joanna Fałszewicz-Fryca 

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:17.01.2009

 

 

 

Europejska kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego

 

 

wytworzył: Karol Orzechowski        

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:1.10.2008