URZĄD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Żninie

ul. Mickiewicza 24, 88-400 Żnin

tel. 052  303-11-35

fax. 052  303-11-32

e-mail: psse.znin@pis.gov.pl

 www.psseznin.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

w Żninie

ul. Mickiewicza 24, 88-400 Żnin

tel. 052  303-11-35

fax. 052  303-11-32

e-mail: psse.znin@pis.gov.pl

telefon powiadamiania alarmowego - 600801464

www.psseznin.pl

Telefony

Komórka organizacyjna/stanowisko pracy

Telefon wewnętrzny poprzez centralę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

23

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

 

Kierownik Oddziału

33

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotami Użytku

27

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

30

Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

24

Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

26

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

26

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

31

Główny Księgowy

25

Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

34

Oddział Ekonomiczno – Administracyjny

Kierownik Oddziału

21

wytworzył: Wanda Białożyńska       

wprowadził: Karol Orzechowski 

ostatnia zmiana: 19.04.2010 r.