PROMOCJA ZDROWIA

W dniach 24 kwietnia – 1 maja 2010r. odbędą się obchody:

 

Europejskiego Tygodnia Szczepień

 

            Celem interwencji jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści, jakie przyniosły szczepienia oraz edukacja wybranych grup społecznych tj. uchodźców, imigrantów i grup etnicznych stanowiących potencjalne źródło chorób zakaźnych np. odry.

 

 

Odra

Jest chorobą wirusową. Źródłem zakażenia jest inne chore dziecko, a przenoszenie infekcji odbywa  się drogą kropelkową (kaszel, kichanie). Ze względu na wykonywane szczepienia zachorowalność zmniejszyła się wielokrotnie.


Różyczka

Jest chorobą wirusową, źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie następuje drogą kropelkową, a okres wylęgania trwa 14-21 dni. Dziecko zakaża już na 7 dni przed wystąpieniem wysypki i trwa jeszcze 14 dni od momentu jej pojawienia się.

wytworzył: Joanna Szymańska       

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana: 17.04.2010

 

 

 

 

Światowy Dzień Zdrowia 2010

 

W nadchodzących 30 latach znacząca część przyrostu liczby ludności będzie miała miejsce w obszarach miejskich, co oznacza wzrost tempa urbanizacji. Taki stan rzeczy wiąże się z wieloma wyzwaniami zdrowotnymi, obejmującymi m. in. dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, liczbę wypadków oraz zdarzeń z użyciem przemocy, choroby niezakaźne i związane z tym czynniki ryzyka, takie jak użycie tytoniu, nieodpowiedni sposób odżywiania się, brak aktywności fizycznej, szkodliwy wpływ nadużywania alkoholu, czy ryzyka związane z wybuchem epidemii chorób.

 

W tej sytuacji najbardziej poszkodowani są ubożsi mieszkańcy miast, którzy oprócz licznych chorób borykają się także z innymi problemami zdrowotnymi, co może przekładać się na wyższe ryzyko występowania przemocy, chorób przewlekłych, czy niektórych chorób zakaźnych, takich jak gruźlica lub HIV/AIDS.

Główne czynniki, lub inaczej, determinanty społeczne zdrowia w środowiskach miejskich wykraczają poza sektor zdrowia i obejmują infrastrukturę fizyczną, dostęp do usług socjalnych i ochrony zdrowia, sposób realizacji zadań przez samorząd, a także rozkład przychodów i możliwości edukacyjnych.

 

Planowanie przestrzeni miejskich może mieć pozytywny wpływ na promowanie zachowań wspierających zdrowie i bezpieczeństwo poprzez inwestycje w aktywne formy transportu, projektowanie przestrzeni zachęcających do aktywności fizycznej, a także wprowadzanie przepisów prawa miejscowego dotyczących użycia tytoniu i bezpieczeństwa żywności. Poprawa warunków życia miejskiego w dziedzinach takich jak budownictwo mieszkaniowe czy dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych w znaczący sposób przyczyniają się do redukowania ogólnych zagrożeń dla zdrowia. Budowa miast w sposób, który przeciwdziała wykluczeniu, gwarantuje dostępność oraz zachęca do korzystania z przestrzeni miejskich przez osoby starsze z pewnością odbędzie się z korzyścią dla wszystkich mieszkańców miast.

 

Działania takie zazwyczaj nie wymagają dodatkowego finansowania, lecz zaangażowania do przesunięcia środków na interwencje priorytetowe, uzyskując tym samym wyższy poziom wydajności.

 

Światowy Dzień Zdrowia 2010 poświęcony zostanie tematowi urbanizacji i zdrowia. Temat ten został wybrany z uwagi na wpływ urbanizacji na zbiorowe i indywidualne zdrowie mieszkańców świata.

 

Wybrane fakty dotyczące urbanizacji

 

Miasta całego świata zamieszkiwane są przez ponad 3 mld ludzi.

W roku 2007 liczba ludności miejskiej przekroczyła po raz pierwszy w historii symboliczną granicę 50%.

Do roku 2030 sześć na każde dziesięć osób będzie mieszkało w mieście, a wskaźnik ten sięgnie siedmiu osób do roku 2050.

 

Cele kampanii to przede wszystkim:

 

1000 miast: otwarcie przestrzeni publicznych na zdrowie, na przykład w formie aktywności fizycznej w parkach, spotkań w ratuszach, kampanii sprzątających, lub zamknięcia wydzielonych części ulic dla ruchu kołowego.

 

1000 istnień: zebranie 1000 opowieści wyróżniających się działaczy miejskich na rzecz zdrowia w mieście, którzy podjęli inicjatywę i w znaczący sposób wpłynęli na zdrowie mieszkańców miast.

 

Zaangażuj się!

 

Podziel się ze światem wydarzeniami ze swojego miasta, wymieniając się pomysłami z ludźmi na całym świecie. Odwiedź stronę kampanii społecznej, włącz się do dyskusji, załaduj własne nagrania wideo lub zdjęcia i wskaż własnego bohatera miejskiego:

                                                                                                       

- Człowiek i miasto

Kampania dostępna także w serwisach społecznościowych:

- Facebook

- YouTube

- Flickr 

 

Kampania Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem: Człowiek i miasto

W ramach kampanii Człowiek i miasto na całym świecie zorganizowane zostaną imprezy towarzyszące w tygodniu 7-11 kwietnia 2010 r.

 

 

OZ i PZ PSSE Żnin

 wytworzył: Joanna Szymańska      

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana: 08.04.2010

 

 

Rozstrzygnięcie

powiatowego konkursu fotograficznego

,,Strefa bezdymna – papieros tu nie pasuje”

 

            Na uroczystość Światowego Dnia Rzucania Palenia – 19.11.09r.  opracowano konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. ,,Strefa bezdymna – papieros tu nie pasuje”. Zadaniem uczestników było sfotografowanie miejsc, osób bądź sytuacji, które tematycznie nawiązywały do hasła konkursu.

 

Organizator:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żninie

Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

Jury konkursu:

  1. Joanna Szymańska – powiatowy koordynator konkursu, OZ i PZ PSSE Żnin
  2. Alicja Bylska – N HD i M PSSE  Żnin
  3. Piotr Ostrowski – N HK PSSE Żnin
  4. Izabela Gronet – Starostwo Powiatowe Żnin

 

Laureaci konkursu

I miejsce   Justyna Opaczewska z I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie

II miejsce – Agnieszka Wiechetek z I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie

III miejsce – Pan Adam Citkowicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie.  

Opiekunami uczniów biorących udział w konkursie byli:

* Pani Anna Margas z I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie

* Pan Jerzy Kałuża – Wierzchosławski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie.

zdrowie.JPG

wytworzył: Joanna Szymańska       

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana: 19.11.2009

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie

POWIATOWEGO KONKURSU

literacko – plastycznego

,,MAMO, TATO – NIE PAL !!!”

 oraz ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny ,,TRZYMAJ FORMĘ !”

 

 

 

 

ORGANIZATORZY                                         

 

            Pion  Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia   

            Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 

 

JURY KONKURSÓW:

 

      i Zarządzania Kryzysowego Starostwa  Powiatowego w Żninie.

 

            Z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu ogłoszono konkurs literacko – plastyczny ,,MAMO, TATO – NIE PAL !!!” skierowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

Nagrodzono prace w dwóch kategoriach : plastycznej i literackiej.

 

 

LAUREACI KONKURSU ,,MAMO, TATO – NIE PAL !!!”

 

Prace plastyczne:

 

I miejsce – Sylwia Najmowska, Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie

II miejsce – Mateusz Przybylski, Szkoła Podstawowa w Świątkowie

III miejsce – Daria Łajewska, Szkoła Podstawowa w Gościeszynie

 

Prace literackie:

 

I miejsce – Bartosz Szkatulski, Szkoła Podstawowa w Świątkowie

II miejsce - Milena Mieczkowska, Szkoła Podstawowa w Świątkowie

III miejsce – Adrianna Wysocka, Szkoła Podstawowa w Janowcu Wlkp.

 

            Wręczono również nagrody laureatom etapu powiatowego konkursu na projekt edukacyjny najpełniej realizujący ogólnopolski program edukacyjny ,,Trzymaj Formę !”. Konkurs był skierowany do nauczycieli – szkolnych koordynatorów programu.

 

 

LAUREACI KONKURSU ,,TRZYMAJ FORMĘ !” (przyznano I miejsce ex aequo)

 

 

            Projekty edukacyjne w/w laureatów zostały dostarczone na etap wojewódzki do Wojewódzkiej stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy. P1030645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzył: Joanna Szymańska       

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana: 16.06.2009

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie

 POWIATOWEGO KONKURSU

NA PROJEKT EDUKACYJNY REALIZUJĄCY

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

PT. ,,PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW –

RÓŻOWA WSTĄŻECZKA”

 

 

Organizatorzy:

 

 

Cele konkursu:

 

Dostarczenie wiedzy dotyczącej

 

Zasięg konkursu:

 

Szkoły ponadgimnazjalne objęte wojewódzkim programem edukacyjnym ,,Profilaktyka nowotworów – Różowa wstążeczka” :

 

Jury konkursu w składzie:

 

 

 

nagrodziło projekt edukacyjny autorstwa Pani Anny Piekarskiej z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie.

P1030462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureat konkursu – Anna Piekarska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnym w Żninie – Tadeusz Kosiara.

 

 

wytworzył: Joanna Szymańska       

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana: 20.04.2009

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

 

Informacja Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

 

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku(kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp..

ü  związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,

ü  posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów

ü  codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,

ü  mycie skóry głowy  i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),

ü  wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,

ü  po powrocie do domu systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp..

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

 

Działania placówki nauczania i wychowania;

ü  przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,

ü  w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,

ü  w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną,

ü  pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych,

ü  w miarę potrzeby dyrekcja szkoły/placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci, rodziców, opiekunów,

ü  w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjo-ekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

 

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej


 

 

Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka

z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka zawartymi w publikacji "Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej" odstąpiono od procedury kontroli czystości uczniów

 

Procedura ta była w latach ubiegłych przeprowadzana dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i obejmowała wszystkich uczniów szkoły, a sposób jej realizacji budził wiele kontrowersji i naruszał poczucie godności uczniów. Ponadto nie prowadził do poprawy czystości uczniów, gdyż możliwości naprawcze były znikome. Dlatego obecnie nie wolno lekarzowi, pielęgniarce, ani nauczycielowi przeprowadzać publicznie kontroli czystości uczniów.

 

Zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgniarka i higienistka szkolna w ramach profilaktycznej opieki pielęgniarskiej rozpoznaje problemy zdrowotne i społeczne uczniów oraz wynikające z nich potrzeby zdrowotne, w tym w zakresie higieny osobistej. Uczniów, u których stwierdza problemy wynikające z niewydolności opiekuńczej rodziny, obejmuje opieką czynną i podejmuje odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania.

 

Należy pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami objętymi tajemnicą medyczną i szczególną ochroną. Osoby trzecie, czyli dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą żądać informacji tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to prawo. Należy pamiętać, iż nie wolno ograniczać dostępu do nauki z powodu stanu zdrowia ucznia. Jeżeli stan zdrowia ucznia tego wymaga, to dyrektor szkoły jest zobowiązany do stworzenia takich warunków, aby uczeń mógł bez przeszkód kontynuować naukę (Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 1996, Nr 67, poz. 329, art 1, ze zmianami).

 

Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka stoi na stanowisku, iż:

 

         nie wolno publicznie (w obecności osób trzecich) sprawdzać czystości uczniów

         decyzję o sprawdzeniu czystości skóry i włosów u uczniów w warunkach indywidualnego badania, podejmuje pielęgniarka

         rodzic/opiekun prawny może nie wyrazić zgody na objęcie jego dziecka badaniem.

         pielęgniarka może dokonać przeglądu czystości skóry i włosów, za zgodą rodziców np. z powodu nawracającej wszawicy w danej klasie 

         o wynikach przeglądu informuje ucznia i jego rodziców

         dyrekcja szkoły i nauczyciele nie mają prawa do informacji o stanie czystości danego ucznia

         pielęgniarka ma prawo podać nauczycielom informacje o skali problemu na terenie szkoły

         pielęgniarka może odmówić dokonania przeglądu (np. w sytuacji konieczności wykonania innych pilnych zadań w danym czasie) powinna jednak wskazać najbliższy możliwy termin lub przeprowadzić instruktaż dla rodziców, jak i kiedy dokonywać u dzieci przeglądów czystości.

 

wytworzył: Joanna Szymańska       

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana: 05.02.2009

 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny

,,Zmiany klimatyczne a zdrowie”

 

Organizator konkursu : Główny Inspektorat Sanitarny oraz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia WHO w Polsce.

 

Cel konkursu:

* uświadomienie młodzieży wpływu zmian klimatycznych na zdrowie człowieka.

 

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV, V, VI szkół  podstawowych.

 

Na etap powiatowy konkursu wpłynęło 19 prac z 5 szkół.

 

Jury konkursu w składzie:

 

1.      Joanna Szymańska – koordynator powiatowy konkursu, Inspekcja Sanitarna w Żninie

2.      Izabela Gronet – kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Starostwo Powiatowe Żnin

3.      Mirosław Pietraszko – st. instruktor higieny, Inspekcja Sanitarna w Żninie

P1030173.JPG

wyłoniło 3 laureatów konkursu:

 

I miejsce Miłosz Różański – Zespół Publicznych Szkół, Rogowo (opiekun:  Ewa Miażdżyk)

I miejsce.JPG 

II miejsce Aniela Szczekot – Szkoła Podstawowa Nr 3 Żnin (opiekun:  Małgorzata Walczak)

II miejsce.JPG

III miejsce Sandra Leśna - Zespół Publicznych Szkół, Rogowo (opiekun: Ewa Miażdżyk)

III miejsce.JPG

 

            Wszystkie nagrodzone prace zostały dostarczone na etap wojewódzki – do Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Bydgoszczy.  

 

 

 

wytworzył: Joanna Szymańska       

wprowadził: Karol Orzechowski       

ostatnia zmiana:04.07.2008