KIEROWNICTWO

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żninie

 mgr inż. Tadeusz Kosiara

 

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Alina Winkowska

 

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Żywością i Żywieniem

mgr Joanna Fałszewicz – Fryca

 

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

mgr Renata Brzoza

 

Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

mgr inż. Alina Winkowska

 

Specjalista ds. Jakości

mgr Joanna Fałszewicz – Fryca

 

Rzecznik Prasowy

mgr inż. Joanna Szymańska

 

Główny Księgowy

Ewa Kucharska

 

Kierownik Sekcji Administracyjno - Ekonomicznej

Barbara Popiołek

wytworzył: Barbara Popiołek

wprowadził: Karol Orzechowski

ostatnia zmiana:14.01.2018r.